Kønig, Peder Aksel Fridolin

F. 2/9 1850 – D. 26/12 1881

Født i Valby Sogn, Københavns Amt d. 2. september 1850.

Søn af Hestehandler Carl Christian Frederik Kønig og Ingeborg Pedersdatter.

Han tog lærereksamen ved Jonstrup Seminarium og dimitterede herfra i 1870.

Herefter fungerede han som hjælpelærer og konstitueret lærer forskellige steder indtil han i en alder af 23 år blev ansat i 2. lærerembedet i Ørslev i 1873.

Han tog sin afsked herfra i 1879 og flyttede tilbage til Valby, hvor han fra 1. maj samme år blev ansat som lærer på Valby Skole.

I Ørslev har han sandsynligvis haft sin bolig i en af de to embedsboliger der på dette tidspunkt var tilknyttet Ørslev Skole.

Da Ørslev Sogns Spare- og Lånekasse blev stiftet i 1875, blev han valgt som den første formand for sparekassens bestyrelse. Lærer Blum overtager senere formandsposten. Dette sker måske i forbindelse med at Kønig flytter fra byen i 1879.

Peder Axel Fridolin Kønig blev aldrig gift og døde d. 26. december 1881 som 31 årig en pludselig død, som det beskrives i Valby Sogns Kirkebog. På dødsdagen opholdt han sig hos sine forældre på Vesterbrogade 25 i København.

Lærer Peder Axel Fridolin Kønig, 1850-1881

Lærer Peder Axel Fridolin Kønig, 1850-1881

Udklip fra:

Udklip fra: "Den jonstrupske Stat, Personalhistoriske Meddelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884.