Personlige erindringer fra Ørslev Skole

På denne side kan du læse personlige erindringer fra elever, lærere eller andre personer der har haft tilknytning til Ørslev Skole.

I øjeblikket ligger der følgende to historier indsat i kronologisk rækkefølge:

Henrik Sørensen 1982-1987

Anni Enevoldsen 1966-1973

Schroll ned for at læse historierne.

Håbet er at der kommer flere historier til.

Har du mod på at skrive en historie om din tid på Ørslev Skole, så modtager jeg meget gerne din historie og lægger ud her på siden. 

Der er ingen krav til at historien skal være en lang redegørelse. Hvis blot du ønsker at skrive nogle få ord, så er det også helt i orden.

Henrik Sørensen 1982-1987

Skrevet d. 6. juni 2022.

I 1980 var det min tur til at starte i skole. Da jeg på dette tidspunkt boede i Neder Vindinge på Kærvej nr. 12 startede jeg i børnehaveklassen på Kastrup Centralskole, som lå et stenkast fra min bopæl.

Børnehaveklassen var, så vidt jeg ved et nyt tiltag på Kastrup Skole og formodentligt også i kommunens andre skoler. Fra 1980 blev det nemlig obligatorisk for kommunerne at oprette børnehaveklasser. Jeg blev således den første årgang der kom i børnehaveklasse på Kastrup Skole.

Vi var åbenbart så mange børn i Kastrup/Neder Vindinge at man var nødt til at oprette 2 børnehaveklasser. Den ene klasse havde først 3 timers ”skoletid” fra kl. 08.00 til 11.00 og den næste klasse havde så 3 timer efterfølgende. Jeg kan ikke huske om jeg var på det tidlige eller det sene hold.

Jeg har fået fortalt at man gjorde det på samme måde i Ørslev.

Jeg gik i børnehaveklasse, 1. klasse og påbegyndte 2. klasse på Kastrup Centralskole.

I efteråret 1982 da jeg var startet i 2. klasse, købte mine forældre hus i Ørslev på Maglebjergvej 4. Jeg blev derfor flyttet til Ørslev Skole, hvor jeg fik nye klassekammerater.

Jeg startede i 2B og vi havde klasselokale på den røde gang. Det var i den ældre del af skolen fra 1952. Jeg tror at den blev kaldt ”den røde gang” fordi der var en rød gulvbelægning.

Som jeg husker det, var der i klasselokalet et lille podie, hvor katederet stod, så læreren bedre kunne overskue klassen, når han sad bag katederet.

Vi havde Torben Andersen som dansklærer og klasselærer og Ulla Henriksen i matematik.

Mogens Vestergård Hansen var Skoleinspektør og han boede tæt på skolen, nemlig i træhuset på Rynkebjerg 8, som lå og stadig ligger lige på den anden side af vejen i forhold til skolen.

Hans kontor lå der hvor den nuværende afdelingsleder også har kontor. Dengang var der dog så vidt jeg husker en sekretær ansat også.

Jeg tror at der var nogle af mine klassekammerater der kom til at tilbringe lidt tid på kontoret sammen med Mogens. Men jeg erindrer aldrig at jeg fik prøvet det.

Det hus, som mine forældre købte på Maglebjergvej 4 var pudsigt nok blevet bygget af Ørslev Sognekommune omkring 1968 som tjenestebolig for Mogens Vestergård. Ægteparret Annelise og Allan Steinmetz der begge var lærere har også boet i huset.

Da Jeg startede på skolen var børnehaveklassen i den ende af skolen som vender ned mod kirken og resten af indskolingen har nok også ligget i den ende af skolen samt på den røde gang.

Mellemtrinnet med 6. klasse som det sidste klassetrin man kunne tilbyde, inden man blev sendt ind til Iselingeskolen, lå så i den del af skolen der vender ned mod hallen.

Princippet var at hver gang man tog fat på et nyt skoleår, så fik man et klasselokale lidt længere henne af gangen i retning mod hallen. Da vi kom til 6. klasse fik vi det sidste lokale på venstre side af gangen, med egen udgang til skolegården. Det er det lokale hvor der nu er 0. klasse. På dette tidspunkt var sfo’en ikke bygget.

En lille pudsighed er at jeg sluttede min tid på Ørslev Skole i dette lokale og min datter startede sin skoletid i 0 klasse i dette lokale tilbage i august 2020.

Vi var en ret lille klasse på omkring 16 elever. Mine klassekammerater var: Lars, Janus, Bjørn, Jacob, Bo, Søren, Jan, Kim, Michael, Esben, Jeanette, Gitte, Gitte, Helle og Stine. Vi havde også Jack og Mia i klassen, men de stoppede undervejs.

Vi havde en parallelklasse, som nok har været nogenlunde samme antal elever. Så vi har været noget over 30 elever på årgangen.

Årgangen under os var så mange elever at de blev delt i 3 klasser. Jeg husker det som om at vi var over 300 elever på skolen, men der var også meget gang i byggeriet af parcelhuse og rækkehuse (Fiskebækparken) i Ørslev i 1970erne og 1980erne, så der har været mange børnefamilier der er flyttet til byen.

Jeg tror at vi var en lidt besværlig klasse. Om vi har været lærernes skræk ved jeg ikke men vi har ikke været en nem klasse. Lad os bare sige det sådan at der til tider var en del uro. Jeg var selv klassens stille dreng, men har sikkert i et eller andet omfang også bidraget til denne uro.

Vi havde en lærer der hed Allan i musik. Han var meget musikalsk og lavede sambaoptog rundt på skolen med andre musikinteresserede elever. I min klasse husker jeg det som, at vi ikke var særligt musikinteresserede og det har nok været en prøvelse for den stakkels lærer at have musiktime med os.

Når vi havde musiktime foregik det i musiklokalet, som var den gamle gymnastiksal. Jeg husker en gang hvor vi tilbragte en hel musiktime med at sidde og kigge på, at Allan stemte sin guitar. Jeg husker ikke hvad der ledte op til denne episode, men der er temmelig sikkert nogle der har lavet noget ballade.

Der var andre lærere på skolen, som man som elev havde en naturlig respekt for. Carl Emil Olsen, der havde været lærer på skolen siden starten af 1950erne var skolebibliotekar. Når vi var inde på skolebiblioteket for at låne bøger, var der ikke plads til nogen slinger i valsen. Det lå ligesom bare i kortene at man opførte sig ordentligt når man var på biblioteket.

En anden der stod lidt respekt om, var pedellen Torben Hansen. Ham blev der heller ikke løbet om hjørner med. Han boede i en villa på Dyssegårdsvej. Min fornemmelse er at han var en god pedel for skolen og at han sørgede for at tingene var i orden.

I skolens fyrkælder findes et fyr. Et gasfyr vil jeg tro. Da jeg for et par år siden var nede i fyrkælderen, kunne jeg se at der er en eller anden der har klistret et billede af Torben på fyret. Hvilken symbolik man skal lægge i det kan være svær at gætte på.

Der var mange traditioner på skolen.

Hvert år var der motionsdag. Her løb vi på en rute ned af Rynkebjergbakken og så igennem Troldbjerg skov. Man kunne tage den korte vej igennem skoven, så havde man løbet 3 km. Og hvis man tog den lange vej igennem skoven så havde man løbet 5 km.

En anden tradition var årets skolekomedie. Det var hvert år, årets 5. klasse der stod for at opføre skolekomedien. Det blev taget meget seriøst. Der blev bygget en scene op i hallen og klassen lavede selv kulisser.

Da det blev vores tur skulle vi opføre et stykke der var lavet med udgangspunkt i Ole Lund Kirkegårds ”Albert”. Jeg havde en meget lille rolle, hvor jeg kun skulle ind på scenen to gange og sige nogle meget korte sætninger. Det passede mig meget godt, jeg var lidt genert dengang.

Vi holdt generalprøve i skoletiden, hvor den lokale børnehave blev inviteret til at se forestillingen. Selve hovedforestillingen blev afholdt om aftenen, hvor alle skolens forældre og øvrige elever var inviteret.

Hvert år i juni måned var der sommerfest. Det faldt muligvis sammen med opførelsen af skolekomedien. Alle klasserne havde så forberedt nogle boder, så der var mulighed for at tjene en skilling til klassekassen.

Jeg mener at den sidste skoledag inden sommerferien, altid blev gjort festlig. Vi havde nogle sportsaktiviteter på sportspladsen, på den anden side af Rynkebjerg. Lærerne havde klædt sig ud og jeg kan ikke helt huske hvad det gik ud på, men det var i hvert fald en festlig begivenhed, som jo også blev festligholdt lidt ekstra for 6. klasse som skulle fortsætte på Iselingeskolen efter sommerferien.

Sportspladsen så i øvrigt helt anderledes ud end den gør nu. Inden den integrerede institution Mejemarken blev bygget var der to plæner, der var adskilt af en lille bevokset skråning. Den første plæne var den store plads og her blev der dyrket idræt. Den næste plæne var noget mindre og her var der en længdespringsbane helt ned mod husene på Søndervej.

På den lille plæne legede vi tit dåseskjul, da der var en del bevoksning, man kunne gemme sig bagved.

Da vi gik i 3. klasse var på hyttetur med overnatning i Dehnshytten i Nyråd. Her var klasselærer Torben med og jeg mener at han kom til skade med sit ben da han trådte ned i et hul på græsplænen i forbindelse med fodboldspil.

I 6. klasse var vi på hyttetur til Bornholm. Vi boede på Vandrerhjem i Svaneke.

Den gamle 2. lærerbygning var indrettet som skoletandlæge. Her var vi en gang imellem til ”tandkontrol”. Man skulle tygge på en eller anden substans, som fik tænderne og tandkødet til at lyse op, hvis man ikke havde børstet tænderne ordentligt.

Praktiske fag.

Håndarbejde. Jeg kan ikke huske så meget fra håndarbejde, men jeg kan huske at det var i kælderen under ”den røde gang” og der stod en række symaskiner som vi kunne få lov til at bruge på skift. Vi skulle aflægge en symaskineprøve, som sluttede af med at vi fik symaskinekørekort.

Husgerning. Skolekøkkenet lå hvor Egnshuset nu ligger. Jeg kan pt ikke huske så meget fra undervisningen i skolekøkkenet. Jeg kan huske at elever fra Vintersbølle skole blev kørt i bus til Ørslev Skole for at benytte skolekøkkenet, da de ikke havde et sådant på Vintersbølle Skole.

Sløjd. Er indrettet hvor der oprindeligt lå et cykelskur da denne del af skolen blev bygget i 1952. Vi stod ved hver vores filebænk og arbejdede med forskellige ting. Vi havde Kim Olsen i Sløjd. Han er i øvrigt lærer på skolen endnu.

Formning i kælderen lå formningslokalet i forlængelse af skolekøkkenet. Hvor Egnshuset nu har sin lille og mellem sal. Vi havde Sanne Andersen, (Gift med Torben Andersen). Senere fik vi Svend Andersen.

Idræt var et af de fag jeg syntes bedst om. Jeg kan ikke huske hvem vi havde i idræt. Jeg tror at vi har haft lidt forskellige lærere. Det bedste jeg vidste var når der blev lavet sørøverbane inde i hallen. Alle redskaberne blev trukket ud og der blev lavet sådan en slags ”Jorden er giftig bane”, hvor man så legede fangeleg. Man kunne svinge sig i tovene, klatre på bommen og på ribberne samt løbe på måtter og redskaber der var lagt ud. Vi kaldte det sørøverleg eller sørøverfanger. Jeg tror ikke at det er tilladt at lege denne leg mere, da der nok er for stor risiko for at nogle kommer til skade. Men vi havde det mægtigt sjovt med at lege sørøverleg dengang.

Bagved skolen var der et smalt stykke jord ud mod de åbne marker. Det var først efter jeg stoppede på skolen at det trekantede stykke blev taget med til skolens areal. Det er nu blevet til et stort areal som skolens børn kan boltre sig på.

Omtrent der hvor pladsen foran sfo’en ligger var der en lille boldbane, hvor vi spillede flittigt fodbold i frikvartererne. Man kom nok tit ind til time og var meget beskidt efter at have kastet sig rundt ude på boldbanen.

Mellem boldbanen og gangen ved okklædningsrummene var der en bevokset skråning. Det var her SFO'en senere blev bygget

I skellet ud mod marken bagved skolen blev der i 1984 bygget en Skulptur som stadig står på sin plads.

Det er en murstenskonstruktion hvor der er en lille passage hvor der sidder noget italiensk marmor. Kunstneren byggede på skulpturen imens vi var i skole, så vi kunne følge med i hvordan arbejdet skred frem.

Det var i høj kurs at få fat i en stump af den italienske marmor. Da skulpturen skulle indvies blev der muret en tidskapsel ind i skulpturen, hvor alle elever på skolen havde lavet et stykke papir med en tekst eller tegning. Måske kapslen ligger i skulpturen endnu.

Kunstneren hedder Ole Videbæk og kunstværket hedder ”Slippen”.

Inden skulpturen blev opført var der en afstemning på skolen imellem to forslag til kunstværker. Det andet forslag var et kunstværk som skulle stå i skolegården ved cykelskurene. Jeg husker det som om at det var en pyramideformet konstruktion med nogle afsatser, som man kunne klatre på. Umiddelbart syntes jeg bedst om dette forslag da det kunne bruges til at klatre på, så det fik min stemme, men det blev murstenskunstværket bagved skolen der vandt.

I 5. og/eller 6. klasse skulle vi stille med 3-4 elever til skolepatruljen. Det var nok de mest fornuftige elever der blev valgt til skolepatruljen. Jeg blev valgt til reserveskolepatrulje og kunne komme med ud når nogle af de andre var syge eller fraværende. Min opgave var oftest at stå hvor Ørslevvej slår et sving ved indkørslen til Østergård lige overfor Kirkegårdsmuren. Hver gang der kom en bil fra Mern siden, skulle jeg række min skolepatruljestav i vejret som tegn til den skolepatrulje der stod ved krydset mellem Rynkebjerg, Rørkærvej og Ørslevvej.

Som tak for indsatsen fik vi sidst på skoleåret en tur til Hansaland i Tyskland sammen med skolepatruljer fra kommunens andre skoler. Det var store sager.

Efter sommerferien i 1987 startede jeg i 7. klasse på Iselingeskolen. Så var min tid på Ørslev Skole slut. Jeg nåede således kun at gå ca 5 år på Ørslev Skole. Jeg synes at jeg havde en god tid på Ørslev Skole og min datter går nu i 1. klasse på samme skole.

Anni Enevoldsen 1966-1973

Skrevet d. 6. juni 2022

I de første skoleklasser gik vi hos frk. Klæsøe i den lille bygning til venstre for selve skolebygningerne (senere Skoletandpleje og nu lokaler for bl.a. E-games).

På bygningens 1. sal var der bl. a. spejderundervisning med bl.a. Kirsten Olsen (entreprenør Johs. Olsens hustru).

Vi havde også fru Birthe Stær til håndarbejde, og vist nok hr. Mogens Vestergaard til biologi, inden vi flyttede over i den store skolebygning, hvor pige- og drengetoiletterne ganske rigtigt var i kælderen (og skolens pedel Walther Gjøl boede på skolen, i lejligheden på 2. sal, inden han og hustru flyttede til Kernevej).

I øvrigt skulle vi inden dagens 1. time stille op i skolegården 2 og 2, klassevis, inden vi gik til de respektive klasser.

Jeg husker nogle lærere som hr. Damtoft, hr. Mortensen og nogle unge (hashrygende) lærere, der boede på Rynkebjerg 41 ..., inden vi var 'så heldige' at få Anne-Lise og Allan som 'vores' lærere i vores lille klasse.

En supplerende oplysning er, at hr. Vestergaard boede nogle år i dén bygning, hvor børnehuset 'Rynkebjerg' senere blev etableret i Rynkebjerg 2, inden han flyttede til Maglebjergvej 4 og senere flyttede til bjælkehytten Rynkebjerg 8, indtil de flyttede fra byen år senere.

Jeg husker også, at præsteparret fra Udby Præstegård, hr, og fru Vilslev-Petersen, var aktive på skolen, men ikke i hvilket omfang, hvor tidligt i skoleårene, eller hvor meget ... måske var det i f.m. konfirmationsforberedelsen ?

En yderligere supplerende oplysning er, at jeg er barnefødt: "Andersen", og boede på Kohavevej med mine 5 søskende og mine forældre. Min mand er fra København med familierødder i Lemvig (Oskar Enevoldsen), og har altså ingen familiemæssige bånd med dén familie Enevoldsen, der boede på Svingkærvej i Ørslev ... sådan er Verden så farverig 🌞