Har du oplysninger om Bygårdens historie eller ligger du inde med billeder, dokumenter eller andet der kan belyse gårdens historie, hører jeg meget gerne fra dig.

Henrik Sørensen

Bygaard

Matrikel no. 19.

Bygården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Bygården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Bygården er en af de få gårde der aldrig er blevet flyttet ud af byen. Den ses på rytterkortet fra 1770 og har formodentligt ligget på denne plads i byen længe før det.

I dag eksisterer kun stuehuset, som er opdelt i flere lejligheder. Avlslængerne er for længst revet ned og gårdens jord er udstykket til parcelhuskvarterer og bl.a. til Scanias værkstedskompleks.

Gården kendes også som Maglebjerggård - Øst og dette navn har den fået fordi en af gårdens marker på Rytterkortet benævnes "Store Maglebjerg".

Maglebjerg er et lille bakkedrag der ligger på kanten af Ørslev Mose. På toppen af bakken ligger Ørslev Turist trafik og Kayser og Thorsen og gårdens mark gik oprindeligt helt herud.