Johannes Lars Peder Johansen 

En kort biografi

Johannes Lars Peter Johansen, født i 1877 i Ørslev, var en meget produktiv maler. Han malede mange motiver fra Ørslev og omegn.

Han boede i sin barndom i Ørslev og blev udlært maler i 1896. Herefter levede han et liv på farten hvor han ofte var ude at rejse og flyttede meget rundt. Han var bl.a. kulissemaler for et omrejsende teaterselskab.

Det omflakkende liv fortsatte også efter han blev gift med Marie Christine Olsen i 1905. De fik først en fast base da de i 1919 flyttede ind i Johansens barndomshjem i Ørslev.

Her boede de resten af deres liv, men Johansen yndede stadig at rejse meget omkring.

De fik børnene: Mary (1906), Rigmor (1907), Paul (1909), Issa (1913), Hans (1914), Adolf (1915), Grethe (1918) og Dagmar (1927)

Når maleren var hjemme i Ørslev havde han ofte meget travlt. Han udførte bestillingsarbejder, både på malerier og skilte. Det påstås at han har malet næsten alle gårde i Ørslev. Betalingen faldt nogen gange i naturalier, f.eks. i form af en halv gris, sko til hele familien eller et læs tørv fra mosen.

Maler Johansen døde af en hjerneblødning i 1954 og er gravlagt på familiegravstedet på Ørslev Kirkegård.

Luftfoto af Johannes Lars Peder Johansen hjem år 1959, få år efter hans død. Nuværende Ørslevvej 86. Sylvest Jensen luftfoto 1959, Det Kongelige Bibliotek.

Luftfoto af Johannes Lars Peder Johansen hjem år 1959, få år efter hans død. Nuværende Ørslevvej 86. Sylvest Jensen luftfoto 1959, Det Kongelige Bibliotek.