Ørslev Forsamlingshus - Begyndelsen

Husets første bestyrelse blev valgt på en generalforsamling d. 24. marts 1889. Huset blev bygget ind over sommeren og kunne indvies ved en stort anlagt fest fredag d. 11. oktober 1889.

Indvielsestalen blev holdt af Provst og senere minister Michael Cosmus Bornemann Nielsen. Han havde for så vidt ikke noget at gøre med Ørslev, men det var nok ikke helt tilfældigt at det netop var ham der fik æren af at holde indvielsestalen. Han var nemlig ivrig Venstremand og Grundtvigianer og byggeriet af et forsamlingshus i Ørslev var et politisk projekt, som kræfter indenfor Venstre stod bag.

Det politiske miljø i Danmark dengang var noget anderledes end vi kender det nu. Med Grundloven i 1849 havde Danmark taget det første skridt imod det demokrati vi kender i dag.

Partiet Højre så meget gerne magten bibeholdt hos adlen, godsejerne og den rigeste del af befolkningen og havde støtte fra Kongehuset. Hvorimod Venstre, der var dannet af gårdejerne, som i løbet af 1800 tallet efterhånden også blev en magtfuld samfundsklasse, inspireret af Gruntvigianismen gerne ville trække samfundet i retning af mere demokrati og personlig frihed.

I slutningen af 1800 tallet kæmpede Højre og Venstre en såkaldt forfatningskamp, hvor regeringen ledet af Højrepolitikeren Estrup styrede landet ved hjælp af midlertidige love. Denne kamp sluttede først i 1901 hvor parlamentarismen blev indført.

En af Estrups love var at man ikke måtte benytte landets skoler til politiske og religiøse møder, foredrag og lignende. Derfor opstod der et behov for at finde andre steder man kunne mødes og landet over begyndte man at opføre forsamlingshuse.

Disse huse kunne blive "Højre huse" eller "Venstre huse" alt efter hvem det var der stod for at opføre dem.

I Ørslev blev forsamlingshuset et "Venstre hus" og dem der stillede sig i spidsen for etableringen var Lærer Hansen, Peder Larsen gårdejer på Østergård og Sognefoged Anders Ejlersen Lundegård.

Forsamlingshuset blev oprettet som et aktieselskab. Fra starten var der 192 aktionærer med aktier fra 10 kr til 200 kr. I alt 5582 kr. 

I 1971 opløste man aktieselskabet og huset blev drevet videre som en forening.

Husets første bestyrelse så således ud:

Hans Peder Hansen, Lærer, Formand

Niels Hansen, Gårdmand, Næstformand. (Enten Maglebjerggård vest eller Kirkebjerggård)

Rasmus Nielsen, Gårdejer Annexgård, Kasserer

Jens Nielsen, Tømrer Kulsø.

Niels H Nielsen, Smed, byggeudvalget

Peder Larsen, Gårdejer Østergård, byggeudvalget

Anders Ejlersen, Sognefoged, Gårdejer Lundegård, byggeudvalget.

Rasmus Rasmussen. (Muligvis tømrermester)

Mads Andreas Madsen, Mejeribestyrer.

Sætningen: ”Lys over land, det er det vi vil” blev et motto for huset og blev skrevet på portalen der gik ind over husets scene. Portalen og teksten blev dækket til for mange år siden da man byggede huset om, men dukkede for en kort stund op i forbindelse med den indvendige sanering forud for nedrivningen.

Dette foto er taget d. 17. februar 2020. Her ses den gamle portal med teksten:

Dette foto er taget d. 17. februar 2020. Her ses den gamle portal med teksten: "Lys over landet, det er det vi vil." Foto: Henrik Sørensen