Ellerødvej

Ellerødvej, der er markeret med gult på det ældre 4 cm kort herover er en sidevej til Rynkebjerg. Vejen ender som privat indkørsel til Ellerødgård. Forbi Ellerødgård er der privat grusvejsforbindelse op til Lundevej. 4 cm kort Geodætisk institut trykt 1977, udarbejdet efter flyfoto 1973 og komlementeret i marken 1975.

Ellerødvej, der er markeret med gult på det ældre 4 cm kort herover er en sidevej til Rynkebjerg. Vejen ender som privat indkørsel til Ellerødgård. Forbi Ellerødgård er der privat grusvejsforbindelse op til Lundevej. 4 cm kort Geodætisk institut trykt 1977, udarbejdet efter flyfoto 1973 og komlementeret i marken 1975.

I 1782 flyttede man en række gårde ud fra Ørslevs bymidte. Herunder Ellerødgård, som kom til at ligge på matrikel 37 og en unavngiven gård der ofte betegnes Hans Hansens gård. Denne kom til at ligge på matrikel 36. 

Ellerødvej er formodentligt opstået ved denne lejlighed idet man har haft behov for en forbindelsesvej ud til disse gårde.

Ifølge stednavneforskningen er Ellerød et sammensat stednavn. "Elle" henviser til en ellebevoksning og "rød" betyder at der er foretaget en skovrydning.

Navnet Ellerød kommer således af at man på et tidspunkt har ryddet en ellebevoksning. Navnet kan stamme helt tilbage fra middelalderen.

Ved at kigge nærmere på Rytterdistriktskortet fra 1770 kan man underbygge ovennævnte påstand.

Udover at der er et område der benævnes "Ellerods have" så fremgår det også at det område som Ellerødvej gennemløber i dag,  er en blanding af skov og åbne områder til agerjord. På kortet ses ligeledes signaturer for Ellesumpe.

Den nuværende Troldbjergskov har således bredt sig længere mod nord og skovgrænsen har været meget udflydende modsat den meget skarpe grænse mellem skov og agerjord, som vi kender i dag.

Man har muligvis af flere omgange ryddet skov for at få plads til mere dyrkbar jord. Den sidste skovrydning kan så være sket i forbindelse med udflytningen af de to gårde i 1782