Fragevej

Fragevej er markeret med gult på dette udsnit af et ældre 4 cm kort. Ved Rynkebjerg skifter vejen navn til Kohavevej. 4 cm kort Geodætisk institut trykt 1977, udarbejdet efter flyfoto 1973 og komlementeret i marken 1975.

Fragevej er markeret med gult på dette udsnit af et ældre 4 cm kort. Ved Rynkebjerg skifter vejen navn til Kohavevej. 4 cm kort Geodætisk institut trykt 1977, udarbejdet efter flyfoto 1973 og komlementeret i marken 1975.

Fragevej må betyde vejen der fører ud til "Ørslev Frage".

Ved Ørslevs udskiftning i slutningen af 1700 tallet blev der udlagt et antal husmandslodder på den del af Fragevej der ligger længst over mod Rynkebjerg. Nogle af husmændende, som ellers boede i små huse inde i byen valgte at flytte deres huse ud på marklodderne. Den nuværende bebyggelse i området har sin oprindelse herfra.

På gamle landkort ses området benævnt som "Ørslev Frage", og det er nærliggende at antage at navnet er stednavnebetegnelsen for dette husmandsområde.

Det er mysterium hvor betegnelsen "Frage" stammer fra. Det ses så vidt vides ikke andre steder i landet.

På det gamle Rytterdistrikskort fra 1770 ses at en af markerne fra fællesbrugets tid blev benævnt Frages Agre, så navnet må stamme herfra.

Hvor gammel vejen er kan være svært at fastslå. Den er ikke tegnet ind på ovennævnte Rytterdistrikskort fra 1770. Så på dette tidspunkt eksisterer den nok ikke. Vejen er formodentligt opstået i løbet af 1800 tallet efterhånden, som man fik behov for at få en forbindelsesvej til de bebyggelser der opstod i området.

Kommentarer

Lena

01.04.2020 16:39

Så Ørslev Frage kan være Ørslev hvor man vender

Lena

01.04.2020 16:38

Frage er en fordanskning af det tyske Fragen; at spørge og er kendt på gl. dansk som fraage / frooer. Og blev udover det almen kendte ; at spørge også brugt om vrang ; at vende.

Henrik Sørensen

24.02.2021 09:21

Hej Lena. Tak for din kommentar. Jeg havde desværre fået sat nogle forkerte flueben i opsætningen til hjemmesiden, så jeg ser først din kommentar nu.