Ørslev Forsamlingshus - Forbud mod alkohol

Da Forsamlingshuset blev bygget i 1889 blev det besluttet at der ikke måtte udskænkes alkoholiske drikke i Forsamlingshuset.

Den lokale afholdsforening som benyttede Forsamlingshuset til møder og sammenkomster lige fra starten, har formodentligt medvirket til denne beslutning.

Det var dog ikke alle der var enige i beslutningen. Allerede ved et af de første bestyrelsesmøder i 1889 fremkommer Fremtidsforeningen med en anmodning om at de må udskænke alkoholiske drikke ved deres ugentlige sammenkomster. Bestyrelsen må foretage en afstemning og der er 5 bestyrelsesmedlemmer der er imod, 2 der er for og 2 der undlader at stemme.

20 år senere tager bestyrelsen igen stilling til spørgsmålet, idet Brugsens bestyrelse anmoder om at måtte udskænke alkoholiske drikke ved dennes generalforsamling d. 14. februar 1909. Denne gang kommer der et positivt svar fra Forsamlingshusets bestyrelse og det varer ikke længe før Fugleskydningsselskabet og Skytteforeningen også vil have lov til at nyde alkohol i Forsamlingshuset.

Ved bestyrelsesmødet d. 15. december 1909 ser det ud til at bestyrelsen tager endelig beslutning om at der fremover kan udskænkes alkohol i forsamlingshuset. Ved samme bestyrelsesmøde tager bestyrelsen til efterretning at Afholdsforeningen opsiger alle sine aftaler med Forsamlingshuset.