Ørslev Smede og Maskinværksted

Ørslevvej 126

Luftfoto af Ørslev Smede og Maskinværksted 1959. Det skulle efter forelagte oplysninger være Smed Christen Nielsen og Mogens Eiberg der står ved traktoren på forpladsen foran smedien.

Luftfoto af Ørslev Smede og Maskinværksted 1959. Det skulle efter forelagte oplysninger være Smed Christen Nielsen og Mogens Eiberg der står ved traktoren på forpladsen foran smedien.

Af Henrik Sørensen

I min barndom i 1980erne kan jeg huske, at der var livlig aktivitet i smedeværkstedet på Ørslevvej 126. Bygningen, som har beboelse i den ene ende og værksted i den anden ende ligger skråt ud til Ørslevvej, med en lille forplads foran. Her var der altid opmarcheret forskellige typer af landbrugsredskaber, som formodentligt var afleveret til reparation eller måske til salg. En gammel rubrikannonce fundet i vejviseren fra 1988 fortæller lidt om hvad man lavede på værkstedet. Ud over reparation af landbrugsredskaber udførtes også VVS installationer og varmeinstallationer.

John Rasmussen ejede virksomheden fra 1979 til 2007 hvor han gik på pension. Han nåede forinden i 2004 at holde 25 års jubilæum som smedemester i Ørslev.

Hvis man interesserer sig lidt for lokalhistorie, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvor længe har der været smedje på stedet og hvad har der været før. Jeg satte mig for at undersøge det nærmere og det kom der denne historie ud af.

Annonce for Ørslev Smede og Maskinværksted i Lokaltelefonbogen for Vordingborg 1988.

Annonce for Ørslev Smede og Maskinværksted i Lokaltelefonbogen for Vordingborg 1988.

Forhistorien

Før John Rasmussens ejertid var der 3 andre smedemestre der i en næsten 100 årig periode havde drevet smedevirksomhed fra ejendommen.

Men mere om dette senere, for jeg vil nemlig gerne gå endnu længere tilbage.

Ejendommen kan spores langt tilbage i Ørslevs historie. Det nuværende hus skulle ifølge BBR registret være bygget i 1860. Jeg er usikker på om man kan stole på denne oplysning, men det vil nok ikke være forkert at antage at bygningen er opført i perioden 1860-1885.

Hvis man kigger på Rytterdistriktskortet fra 1774 og det ældste matrikelkort fra 1805, kan man se at der har været et tidligere hus på matriklen. Dette hus er sandsynligvis forgængeren til det nuværende hus.

Der har formodentligt været tale om et simpelt hus, med stråtag og hvidkalket bindingsværk, som det var skik og brug her på Sydsjælland.

Ejendommen var et fæstehusmandsbrug med Iselinge Gods som ejer. Efter udskiftningen i slutningen af 1700 tallet består husmandsstedet af huset og den lille tofte huset ligger på inde i Ørslev by samt en jordlod ved Ørslev Frage. Ved indførelsen af 1844 matriklen får ejendommen matrikel 76.

Den tidligste beboer jeg kan spore er Peder Olsen der fratræder sit fæste i 1831.

Herefter får ungkarl Henrik Christensen fæstebrev på ejendommen. Han nævnes som husmand og Skrædder. Han supplerer tilsyneladende den beskedne indtægt han kan få ud af at dyrke sin lille jordlod, med at sy tøj for folk.

Dette gør han så godt at, han inden han dør i 1870, kan købe ejendommen fri fra sit fæste og dermed blive selvejer. Jeg har desværre ikke kunnet finde skødet, så jeg ved ikke præcis hvornår dette sker.

Hans hustru Maren Jensdatter og hans ene søn Christen Henriksen, der ser ud til at fortsætte faderens skræddervirksomhed bor på ejendommen frem til 1883.

Her dør Maren Jensdatter og Christen Henriksen sælger ejendommen til smed Peder Jensen og det er formodentligt her historien om Ørslev Smede og Maskinværksted starter.

Peder Jensen 1883-1916

Peder Jensen er født i Ørslev i 1848 og vokset op i byen. Hans far Jens Hansen nævnes som smed og det ser ud til at de boede i et hus på nuværende Smedetoften 4, matrikel 65b.

Det kunne være nærliggende at antage at Jens Hansen havde et smedeværksted her, men det har jeg pt ikke fundet nogle beviser for, så det er rent gætværk. Men hvis der har ligget en smedie her, så kunne det måske være denne smedie der har lagt navn til Smedetoften og ikke  Ellevangs smedie som senere blev bygget ved Svingkærvej 16.

Men uanset om Jens Hansen havde en smedie på Smedetoften eller ej, så har han fungeret som smed og sønnen Peder Jensen uden tvivl flasket op med smedefaget og går i sin fars fodspor da han etablerer sig som selvstændig smedemester på Ørslevvej i 1883.

I folkemunde gik han under tilnavnet ”Per smed”.

Han bliver i 1883 gift med Maren Marie Nielsen og de får 4 børn.

Peder Jensen dør i 1929, men på dette tidspunkt har hans ældste søn Jens Peter Lauritz Jensen overtaget og drevet smedeværkstedet siden 1916.

Jens Peter Lauritz Jensen 1916-1939

Jens Peter Lauritz Jensen bliver født d. 31 januar 1886 og vokser op på sin faders smedeværksted. Han får således smedefaget ind under neglene og i en alder af 30 år i 1916 køber han ejendom og smedje af sin fader.

Samme år d. 12. maj gifter han sig med Inger Johanne Christiansen, der er datter af Slagter Christiansen, som havde slagteri på Hvidebo. Hun får tilnavnet ”Smedens Johanne”.

Ægteparret får ingen børn, men skulle være gudforældre til mange børn i byen.

I 1939 sælger de smedje og ejendom til Christen Nielsen og flytter til Færgegårdsvej 33 i Vordingborg. Her dør Jens Peter Lauritz Jensen d. 16. december 1949 i en alder af 63 år.

Christen Nielsen 1939-1979

Valdemar Christen Nielsen, til dagligt blot Christen Nielsen, blev kaldt ”den nye smed”. Han var født d. 23/6 1912 i Skelby sogn og udlært hos smedemester A. Vamsler i Glumsø.

Han overtager som nævnt smedjen i 1939 og udvider den til Ørslev Smede og Maskinværksted.

Christen Nielsen har stået for at føre virksomheden ind i en ny tidsalder, hvor mekaniseringen i samfundet for alvor er slået igennem. Dette betød at smedens opgaver ændrede sig. Tidligere sørgede smeden for reparationer af bøndernes simple landbrugsredskaber, smedning af søm, dørbeslag og andre ting som der kunne være brug for i lokalsamfundet. En af de helt store opgaver var selvfølgelig produktion af hestesko og arbejdet med at skifte sko på heste.

De nye tider bestød at smeden skulle omstille sig til at kunne udføre reparationer på traktorer, maskiner og stadig mere avanceret teknik. Dette har også krævet opbygningen af et reservedelslager.

Christen Nielsen var medlem af Ørslev sogneråd for Venstre, medlem af menighedsrådet og kirkeværge.

I 1979 kan Christen Nielsen fejre 40 års jubilæum som smed i Ørslev. Samme år overdrager han forretningen til John Rasmussen.

Christen Nielsen bliver boende i smedjens tilhørende beboelse indtil hans død i 1996.

John Rasmussen 1979-2007

John Rasmussen der var i lære hos Christen Nielsen i 1960-65 overtager sin læremesters forretning i 1979. Han har bopæl et andet sted i byen og lejer sig formodentligt ind i værkstedslokalerne imens Christen Nielsen fortsat selv benytter beboelsen.

I 1991 Køber John Rasmussen ejendommen. Han kunne i 2004 fejre 25 års jubilæum og i den forbindelse skrev Vordingborg Dagblad d. 30 juni en artikel, hvor dette tekstuddrag er fra:

”At smede mens jernet er varmt, synes at være noget, man gjorde, da mælken stadig blev afleveret på trappen om morgenen, og morfar var en lille dreng. Men når man kører forbi Ørslev Smede- og Maskinværksted, Ørslevvej 126, i dag, så får man vished om at byens smed stadig arbejder for føden. Særligt når der tændes op i essen, hvorfra smed og indehaver 58-årige John Rasmussen stadig indimellem udfører små mirakler med det varme jern, opstår beviset på at der endnu findes gammeldags håndværkere. Og præcis i morgen har John Rasmussen bidraget med sit håndværk i 25 år.”

John Rasmussen gik på pension i 2007 og på dette tidspunkt kunne man således se tilbage på 124 år med smedevirksomhed på adressen og med kun 4 ejere i hele perioden. Ganske imponerende.