Oplysninger om Ørslev Forsamlingshus modtages

Hvis du ligger inde med oplysninger der kan være med til at belyse husets historie vil jeg meget gerne høre fra dig.

Særligt hvis du har billeder af huset, både indvendigt og udvendigt.

Henrik Sørensen

23348488

Ørslev Forsamlingshus - Den korte historie

Ørslev forsamlingshus, som nu er revet ned, var i 130 år et vigtigt samlingssted i Ørslev og hvis man forestiller sig at husets gamle vægge havde kunnet tale, havde man højst sansynligt kunne få mange spændende historier at høre om byen og dens befolkning inden huset blev revet ned i de tidlige forårsmåneder 2020.

I den 130 år lange periode var huset uden tvivl det vigtigste omdrejningspunkt for Ørslevs kulturelle liv. Af de mange aktiviteter forsamlingshuset lagde lokaler til kan bl.a nævnes:

Foreningsmøder

Foredrag

Oplæsninger af skuespillere

Dilletantforevisninger,

Filmforevisninger

Bal

Gymnastiksal for skolen og gymnastikforeningen

Danseskole

Festlokale for byens borgere.

Huset blev også brugt til salonskydning af skytteklubben og i forsamlingshusets forhandlingsprotokol kan man læse om en episode hvor husets bestyrelse måtte ude og bede skytteforeningen om at betale erstatning idet man havde skudt hul i fortæppet til scenen.

Bestyrelsens forhandlingsprotokoller er bevaret helt fra starten og hvis man læser i dem kan man få en god fornemmelse af det liv der udfoldede sig omkring Forsamlingshuset.

I takt med samfundsudviklingen ændrede forsamlingshusets rolle sig. I de seneste år blev huset i større og større grad kun brugt som udlejningslokaler til private fester og rollen som samlingssted for byens foreningsliv og kulturelle liv forsvandt efterhånden. Derved har byens yngre generationer ikke fået samme tilhørsforhold til forsamlinghuset, som de ældre generationer havde og den manglende lokale opbakning har formodentligt været en medvirkende årsag til at Forsamlingshuset måtte lukke.

En anden årsag til lukningen var bygningens vedligeholdelsesmæssige stand. Der var bl.a. store sætningsskader i murværket flere steder og tag og vinduer trængte til udskiftning.

De sidste bestyrelser arbejdede på at finde løsninger for det gamle hus. Man fik et bud på at det ville koste 1,2 millioner at sætte huset i stand. Selvom Vordingborg Kommune havde lovet at støtte med 400.000 kr lykkedes det desværre ikke at rejse en sum penge i den størrelsesorden.

Der blev også kigget på en anden løsning. Nemlig at købe den nedlagte Brugs og indrette forsamlingshus her, men da ideen om Ørslev Egnshus opstod i 2016 endte det med at man vedtog at nedlægge Ørslev Forsamlingshus og overdrage bygningen til kommunen og så benytte Egnshuset som byens nye Forsamlingshus.

Torsdag d. 27. juni 2019 blev Ørslev Egnshus indviet og kort forinden havde Ørslev Forsamlingshus sidste bestyrelse nedlagt sig selv og alt hvad der kunne bruges af Forsamlingshusets inventar blev overført til Egnshuset.

I slutningen af januar 2020 gik man i gang med at rive det gamle forsamlingshus ned og efter et par måneder var huset væk.

Luftfoto fra ca 1938. Farven på murstene der er brugt til den lille sal adskiller sig tydeligt fra resten af huset. Den lille sal blev bygget i 1937 og er derfor på dette tidspunkt helt nybygget. Sylvest Jensen luftfoto. Det kongelige bibliotek.

Luftfoto fra ca 1938. Farven på murstene der er brugt til den lille sal adskiller sig tydeligt fra resten af huset. Den lille sal blev bygget i 1937 og er derfor på dette tidspunkt helt nybygget. Sylvest Jensen luftfoto. Det kongelige bibliotek.

Luftfoto fra 1959. Imellem træerne anes den lille isbod som forsamlingshusets bestyrer drev i en årrække.Sylvest Jensen luftfoto. Det kongelige bibliotek.

Luftfoto fra 1959. Imellem træerne anes den lille isbod som forsamlingshusets bestyrer drev i en årrække.Sylvest Jensen luftfoto. Det kongelige bibliotek.