Har du kendskab til Maglebjerggårds historie. Har du billeder, dokumenter eller andet der kan bidrage til at belyse gårdens historie, så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Henrik Sørensen

Maglebjerggård (Vest)

Matrikel no. 19.

Maglebjerggård (vest) som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Maglebjerggård (vest) som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Ved udskiftningen i 1798 var Maglebjerggård (vest) en af de gårde der blev liggende inde i byen. Den lå på dette tidspunkt ved Blumsminde på nuværende Ørslevvej 109.

Den fik sin jord samlet i en langstrakt jordlod der startede lidt sydvest for det gamle mejeri og fortsatte ned mod Ørslev Mose på begge sider af den nuværende Ørslevvej. Jordstykket fortsatte helt ud til Maglebjerg, som er et lille bakkedrag på kanten af Ørslev Mose. Heraf gårdens navn.

I 1872 flytter daværende gårdejer Niels Hansen gården ud til sin nuværende placering centralt på marken.

Bygården, som er en af byens andre gårde  omtales også som Maglebjerggård og for at skelne mellem de to gårde benævner Vestergård de to gårde som henholdsvis Maglebjerggård-øst (Bygård) og Maglebjerggård-vest i sin bog "Bidrag til Ørslev bys historie".

Maglebjerggård-vest blev også kaldt "Bomgården" da den havde sin mark liggende ned til Ørslev bom.

Gårdens jordtilligende er i løbet af sidste halvdel af 1900 tallet blevet udmatrikuleret til parcelhusgrunde på Ørslevvej, Hartkornsvej med sideveje samt en del af Maglebjergvej og Vangeleddet. Derudover lagde gården også jord til diverse erhvervsbebyggelse langs med Ugledigevej.