Ørslevs gadekær

Et gadekær er nu om stunder blot et idyllisk indslag i bybilledet i de landsbyer hvor de er bevaret. Førhen udfyldte gadekæret en vigtig funktion som vandreservoirer for brandslukning, vandingssted for husdyr og vandforsyning til landsbyens beboere. I Ørslev var der to gadekær. Det ene lå på Svingkærvej og det andet på Rørkærvej, hvilket de to vejnavne også antyder.

Kortforsyningen.dk. Høje Målebordsblade 1842-1899. Nr 1: Kæret på Svingkærvej. Nr 2: Pilekæret på Rørkærvej.

Kortforsyningen.dk. Høje Målebordsblade 1842-1899. Nr 1: Kæret på Svingkærvej. Nr 2: Pilekæret på Rørkærvej.

Gadekæret ved Svinget

Gadekæret på Svingkærvej lå hvor vejen slår et kraftigt sving ud for Svingkærvej nr. 26. Heraf muligvis navnet Svingkærvej. Det blev sløjfet i 1970erne. Angiveligt fordi den betonkant man havde etableret rundt om gadekæret var i så dårlig forfatning at det ville blive for bekosteligt at renovere den. På Ørslevs ældste matrikelkort fra 1798 ses gadekæret med en anden beliggenhed. Her er det tegnet som liggende på toften tilhørende Anneksgården ca 70-80 meter fra førstnævnte placering. Anneksgården lå på dette tidspunkt ved nuværende Høstvejs begyndelse på en stor toft der strakte sig fra Plovtoften til et godt stykke op af Høstvej. Om gadekæret er blevet flyttet i løbet af 1800 tallet eller om indtegnelsen på det gamle matrikelkort er upræcis vides ikke.

Foto: Henrik Sørensen. Her ses en del af Svingkærvej d. 7. februar 2019. Gadekæret lå på græsplænen lige midt i billedet.

Foto: Henrik Sørensen. Her ses en del af Svingkærvej d. 7. februar 2019. Gadekæret lå på græsplænen lige midt i billedet.

Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. Her ses en del af kvarteret omkring Svingkærvej. Gadekærret ligge helt ude til højre. Bemærk at man har fået etableret en betonkant og hegn omkring kærret.

Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. Her ses en del af kvarteret omkring Svingkærvej. Gadekærret ligge helt ude til højre. Bemærk at man har fået etableret en betonkant og hegn omkring kærret.

Kortforsyningen.dk, Kopi af Grønvolds kort 1805. På kortudsnittet er ses gadekæret (1) med en afvigende placering i forhold til senere kilder. (2) angiver den placering gadekæret burde have haft. Om gadekæret er tegnet forkert ind på dette kort eller om det rent faktisk er blevet flyttet i løbet af 1800 tallet vides ikke.

Kortforsyningen.dk, Kopi af Grønvolds kort 1805. På kortudsnittet er ses gadekæret (1) med en afvigende placering i forhold til senere kilder. (2) angiver den placering gadekæret burde have haft. Om gadekæret er tegnet forkert ind på dette kort eller om det rent faktisk er blevet flyttet i løbet af 1800 tallet vides ikke.

Sylvest Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 1936-38. På dette luftfoto af Vestergård, ses gadekæret i Øverste højre hjørne.

Sylvest Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 1936-38. På dette luftfoto af Vestergård, ses gadekæret i Øverste højre hjørne.

Pilekæret

Gadekæret på Rørkærvej lå imellem nuværende Rørkærvej 10 og Rørkærvej 12. Sidstnævnte adresse er Rørkærgård, der er en af Ørslevs få tilbageværende gårde, som aldrig blev udflyttet. På et gammelt postkort fra 1905 ses gadekæret og det benævnes Pilekæret. Det vides ikke hvornår gadekæret blev nedlagt, men et luftfoto fra 1936 viser at der er blevet anlagt en have på på den plads hvor gadekæret lå og der findes et foto af gadekæret der er dateret 1920. Det må derfor være sløjfet i tidsrummet mellem 1920 og 1936.

Foto: Henrik Sørensen D. 8. februar 2019. Helt til højre på billedet ses Rørkærvej nr 10 og bag bevoksningen midt i billedet anes Rørkærgård eller Rørbæksgård, som den også ofte benævnes. Pilekæret lå lige midt i billedet på det område hvor der nu ses en hæk og bl.a. nogle høje fyrretræer. Det spredte sig nok også ud over det meste af grunden tilhørende Rørkærvej nr. 10.

Foto: Henrik Sørensen D. 8. februar 2019. Helt til højre på billedet ses Rørkærvej nr 10 og bag bevoksningen midt i billedet anes Rørkærgård eller Rørbæksgård, som den også ofte benævnes. Pilekæret lå lige midt i billedet på det område hvor der nu ses en hæk og bl.a. nogle høje fyrretræer. Det spredte sig nok også ud over det meste af grunden tilhørende Rørkærvej nr. 10.

JMBs billedsamling. Ca 1920. Billedet er klippet ud fra en historisk beskrivelse der findes på Ørslev Lokalråds hjemmeside Dette billede viser pilekæret foran Rørbæksgård. Gården benævnes også Rørkærgård.

JMBs billedsamling. Ca 1920. Billedet er klippet ud fra en historisk beskrivelse der findes på Ørslev Lokalråds hjemmeside Dette billede viser pilekæret foran Rørbæksgård. Gården benævnes også Rørkærgård.

Lise Pedersens billedsamling. Billedet er klippet ud fra en historisk beskrivelse der findes på Ørslev Lokalråds hjemmeside Dette billede af Pilekæret ca 1910 er taget fra Rørkærgården og over mod kirken. Til højre ses Rørkærvej.

Lise Pedersens billedsamling. Billedet er klippet ud fra en historisk beskrivelse der findes på Ørslev Lokalråds hjemmeside Dette billede af Pilekæret ca 1910 er taget fra Rørkærgården og over mod kirken. Til højre ses Rørkærvej.

Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek. 1936-38. Dette luftfoto viser Rørkærgård. Lige til venstre for gården er der et areal der er omkranset af en hæk og der ses et par småskure. På dette areal lå tidligere pilekæret og da billedet er dateret 1936-38 må Pilekæret være sløjfet før denne tid.

Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek. 1936-38. Dette luftfoto viser Rørkærgård. Lige til venstre for gården er der et areal der er omkranset af en hæk og der ses et par småskure. På dette areal lå tidligere pilekæret og da billedet er dateret 1936-38 må Pilekæret være sløjfet før denne tid.