Har du oplysninger om Fiskebækgårds historie. Har du billeder, dokumenter eller andet der kan være med til at belyse gårdens historie, så hører jeg gerne fra dig.

Henrik Sørensen.

Fiskebækgård

Matrikel no. 16.

Fiskebækgård som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Fiskebækgård som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Fiskebækgård hed tidligere "Øster Lerbjerg" efter en lokalitet på gårdens mark der nævnes på Rytterkortet fra 1770. Senere kom gården til at hedde "Fiskebækgård" opkaldt efter en fiskedam som tidligere fandtes syd for gården.

Gården er ikke indtegnet på Rytterkortet fra 1770 og har derfor formodentligt ikke eksisteret på dette tidspunkt. Gården er til gengæld medtaget på kopien af Grønvolds udskiftningskort fra 1805 og den må derfor være oprettet imellem 1770 og 1805.

På dette tidspunkt lå gården omtrent der hvor det gamle alderdomshjem nu ligger. Efter en brand i 1874 flytter daværende gårdejer Niels Jensen gården ud til den nuværende beliggendhed.

Ved udskiftningen i 1798 fik gården samlet sin jord som en langstrakt smal jordlod som gik fra byen og ned til Ørslev Mose ved Fragevej.

En stor del af gårdens jord er udstykket til parcelhuskvarteret ved Lindevej og Elmevej. Fiskebækparken ligger også på jord der oprindeligt tilhørte Fiskebækgården.

Kommentarer

Gert Nygaard Hansen

23.06.2022 20:59

Michael Christensen, Almuegaarden, Blangslev, Snesere menes at stamme fra denne gård ?

Lotte Hemmingsen

09.11.2022 19:44

Min far og faster er født på gården på nogenlunde tidspunkt for billedet