Kender du til Plovgårds historie. Har du billeder, dokumenter eller andet som kan være med til at belyse Plovgårds historie, hører jeg meget gerne fra dig.

Henrik Sørensen

Plovgård

Matrikel no. 25.

Plovgård som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Plovgård som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Plovgården blev flyttet ud fra byen i forbindelse med udskiftningen i 1782.

Gården lå indtil da på Smedetoften og det menes at huset på Smedetoften nr. 2 er en tilbageværende rest efter gårdens stuehus.

I sin bog "Bidrag til Ørslev Bys historie" forveksler Vestergård muligvis de 2 gårde Plovgård og lillevangsgård. læs mere om dette under Lillevangsgård.

Gården hed oprindeligt Kidhavegaard, men blev sidenhen opkaldt efter fæsteren Ole Christensen Plovmand.