Kender du til Skovbækgårds historie. Har du billeder, dokumenter eller andet der kan bidrage til at belyse gårdens historie, så hører jeg meget gerne fra dig.

Henrik Sørensen

Skovbækgaard

Matrikel no. 36.

Skovbækgård som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Skovbækgård som den så ud i 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Skovbækgård blev flyttet ud af byen i forbindelse med udskiftningen i 1782. 

Det er ikke blevet påvist hvor i byen gården lå indtil da, men den har enten ligget på hjørnet af Svingkærvej og Bygårdsvej eller i Ørslevs østlige udkant.

De nuværende ejere har valgt at kalde gården Skovbækgård hvilket henviser til gårdens beliggenhed tæt på skoven og den nu rørlagte bæk der løber langs gårdens grund.

Tidligere kendtes gården som "Lille Ellerødsgård" og Vestergård nævner gården som Hans Hansens gård i Ellerød i sin bog, "Bidrag til Ørslev bys historie".