Links af lokalhistorisk interesse

Lokalhistorisk arkiv der indsamler arkivalier fra Vordingborg, Kastrup, Udby og Ørslev Sogne. 

En fælles portal for en stor del af Danmarks Lokalarkiver. Alle arkivalier der registreres ved de enkelte lokalarkiver kan søges på Arkiv.dk. Der er efterhånden opbygget en stor billedsamling som kan ses på siden.

Ørslev Lokalråd arbejder på at fremme Ørslevs udvikling. Læs mere om lokalrådets arbejde på hjemmesiden. Der findes også et afsnit om Ørslevs historie på hjemmesiden. 

På denne webside kan man finde mange gamle fine kort. Herunder gamle matrikelkort fra det meste af Danmark, Rytterdistriktskort, Målebordsblade og meget mere. Man kan også finde sogneprotokoller og hartkornsprotokoller.

Det kongelige Bibliotek har overtaget en række flyfotofirmaers billedarkiver og scannet billederne og gjort dem tilgængelige på nedenstående webside. Der er mange luftfotos fra Ørslev helt tilbage til 1930erne.

Historisk Atlas er et website, hvor man via et danmarkskort kan finde frem til historiske tekster om forskellige steder rundt omkring i Danmark. Der er desværre i skrivende stund ikke lagt nogle historier ind fra Ørslev og heller ikke særligt mange fra Ørslevs nærmeste omegn.

På Rigsarkivets website kan man finde en stor mængde indskannede arkivalier. Herunder Kirkebøger, Folketællinger, Ejendomsoplysninger og mange andre ting. For Ørslevs vedkommende er kirkebogen bevaret helt tilbage til 1674.

Filarkiv.dk er en database med ejendomsdokumenter som flere af landets kommuner har tilsluttet sig, herunder Vordingborg Kommune. D.v.s. at man kan finde byggesager, miljøsager og en række andre sager vedr. ejendomme helt tilbage til 1950erne og 1960erne. Man skal logge ind med Nem Id.