Oplysninger om FDF søges.

Har du været med i FDF. Kan du fortælle om hvordan det var at være med i FDF. Har du billeder eller andre ting der kan være med til at belyse FDFs historie, så hører jeg meget gerne fra dig.

Henrik Sørensen (se kontaktoplysninger under menupunktet "Kontakt")

FDF Ørslev

FDF Ørslev blev stiftet d. 7. juni 1951. Initiativtagerne var Jacob Jacobsen, 2. lærer Ørslev skole og Erik Mortil, lærerstuderende ved Vordingborg Seminarium.

Erik Mortil var en stor ildsjæl i FDF. Han var vokset op i Sakskøbing og var i barneårene med i FDF Sakskøbing. Han blev kun et år i FDF Ørslev, men var uden tvivl den bærende drivkraft i at få kredsen startet.

Det siges om ham, at han har været medvirkende til at starte flere andre FDF Kredse.

Indenfor FDF blev han spøgefuldt kaldt ”manden der cyklede rundt og startede FDF kredse.”

FDF Ørslevs første bestyrelse var med værkfører M. Sørensen som formand. Uddeler C. Richardt som kasserer og 2. lærer Jacob Jacobsen som kredsfører. Bestyrelsen bestod endvidere af sognerådsformand Sigurd Christensen og Gdr. M. Pallisgaard.

Både Jacob Jacobsen og Erik Mortil forlod byen efter 1 års tid.

Fra 1954 var det Carl Emil Olsen der var drivkraften indtil starten af 1970’rne.

FDF Ørslev har haft skiftende tilholdssteder i byen. En overgang brugte man et lokale i den nu nedrevne forskolebygning, som lå på Rynkebjerg lige overfor Kirkepladsen. Man har også haft mødelokale i kælderen hos Carl Emil på Søndervej. I 1970erne får man råderet over nogle små lokaler i ØGIF’s klubhus

I de første år havde FDF Ørslev mødelokale i den gamle forskolebygning, som også blev kaldt

I de første år havde FDF Ørslev mødelokale i den gamle forskolebygning, som også blev kaldt "madkassen." Huset blev revet ned i 1968.

Uglereden

I starten af 1980erne oplever FDF Ørslev en markant medlemstilgang. Denne tilgang kulminerer i 1994 hvor kredsen kan notere 144 medlemmer, hvilket er det største antal medlemmer kredsen har kunnet præstere.

De gode tider i 1980erne betyder at kredsen kan mønstre ressourcer til at bygge eget kredshus. Dette er også meget tiltrængt idet kredsen simpelthen vokser ud af lokalerne i idrætsforeningens klubhus.

Fra kommunens side stiller man en grund til rådighed i det vi i dag kender som Ørslevskoven. Området er et beplantningsbælte der skal afskærme villakvartererne fra industriområdet vest for byen. Det er en meget velegnet beliggenhed for et kredshus idet man er tæt på byen, men stadig har grønne arealer til rådighed til leg og aktiviteter.

Først bygger man det lille redskabsskur ”Annekset”. Hertil fik man byggetilladelse d. 26. september 1985 og skuret stod færdig i juli 1986.

I april 1986 erfarer man at der er en barak på 8x38 m billigt til salg på Stålvalseværket i Frederiksværk. Der sendes en delegation afsted til Frederiksværk og det besluttes at købe den. Barakken bliver fragtet til Ørslev i mindre sektioner og herefter igangsættes byggeriet af Uglereden.

Arbejdet foregår fortrinsvis på frivillig basis, og der er mange ledere, bestyrelsesmedlemmer og forældre der i den forbindelse har ydet en helt fantastisk indsats. Ikke kun med henblik på selve byggeriet, men også med at skaffe penge og lave ansøgninger og alle de andre praktiske ting der er i forbindelse med at bygge et kredshus.

Arbejdet blev færdiggjort i 1987 og der blev afholdt en indvielsesfest d. 21. juni samme år. Huset har siden dannet ramme om utallige møder og arrangementer.

Dette billede er formodentligt fra 1986. Man er ved at lægge tag på Uglereden.

Dette billede er formodentligt fra 1986. Man er ved at lægge tag på Uglereden.

Ved indvielsesfesten forærede KFUK spejderne et træ, som blev plantet ved hytten. Det er daværende kredsleder Erik Hansen, der holder træet. Træet blev vistnok efterfølgende ødelagt ved hærværk.

Ved indvielsesfesten forærede KFUK spejderne et træ, som blev plantet ved hytten. Det er daværende kredsleder Erik Hansen, der holder træet. Træet blev vistnok efterfølgende ødelagt ved hærværk.

Ved indvielsesfesten for Uglereden d. 24 juni 1987 startede man med Gudstjeneste i Ørslev Kirke, hvorefter man gik i optog til Uglereden anført af orkestermusik og tambourkorps.

Ved indvielsesfesten for Uglereden d. 24 juni 1987 startede man med Gudstjeneste i Ørslev Kirke, hvorefter man gik i optog til Uglereden anført af orkestermusik og tambourkorps.

Her ses Uglereden på indvielsesdagen. Læg mærke til hvor små træerne i baggrunden er.

Her ses Uglereden på indvielsesdagen. Læg mærke til hvor små træerne i baggrunden er.

Folke Hansen holder tale. Ib Jensen står ved siden af talerstolen.

Folke Hansen holder tale. Ib Jensen står ved siden af talerstolen.

Her ses Ib Jensen tv. og Gurli Winther Larsen i midten. Gurli var i en årrække en meget aktiv Kredsleder for FDF.

Her ses Ib Jensen tv. og Gurli Winther Larsen i midten. Gurli var i en årrække en meget aktiv Kredsleder for FDF.

Julebasar

Et af de arrangementer der så dagens lys i forbindelse med at skaffe penge til bygningen af Uglereden var Julebasaren.

Den første Julebasar blev afholdt i 1983 i Ørslev Minihal. Det udviklede sig til at blive et fast årligt tilbagevendende arrangement i byen med mange besøgende hvert år.

Der var en stor gruppe af frivillige der stod for arrangementet, som bl.a. bød på salg af juledekorationer, adventskranse og kreativt håndarbejde. Der var også loppemarked, bankospil, cafeteria og julespil og luciaoptog.

I de bedste år gav basaren et overskud på over 50.000 kr. Dette var med til at skabe et godt økonomisk fundament for FDF.

Basaren afholdtes for sidste gang i 2008. Det begyndte at knibe med at mønstre nok frivillige til arrangementet, samtidig med at konkurrencen fra andre julearrangementer blev for stor.

Program for Julebasaren i 2001. Basaren gav 45.000 kr. overskud.

Program for Julebasaren i 2001. Basaren gav 45.000 kr. overskud.

FDF Ørslev-Vordingborg

I 2008 blev man enige om at fusionere de to kredse FDF Ørslev og FDF Vordingborg. Der afholdtes stiftende generalforsamling d. 12. november 2008 og kredsen kom til at hedde FDF Ørslev-Vordingborg.

Årsagen til fusionen var at man i FDF Vordingborg havde svigtende medlemstal og i FDF Ørslev, hvor man havde en stabil medlemsskare kunne man godt mærke at det blev sværere og sværere at mønstre frivillige til at klare de mange opgaver som der er forbundet med at drive en forening. Man valgte derfor at forene kræfterne, for at sikre de bedste betingelser for FDFs fortsatte beståen i området.

Fusionen foregik rent praktisk på den måde at FDF Vordingborg lukkede som forening og overdragede sine aktiver til FDF Ørslev, som så skiftede navn til FDF Ørslev-Vordingborg.

Ved fusionen besluttedes det at Uglereden i Ørslev skulle fungere som kredshus for foreningen og at FDF Vordingborgs hidtidige kredshus på Fuglebakken skulle afhændes og overdrages til Vordingborg Boligselskab, som i forvejen ejede grunden som huset lå på. Skovhytten i Vintersbølleskoven som var opført af FDF Vordingborg i 1930 blev også en del af den nye forening.

Besøg af Dronningen

I 2016 opnåede FDF Ørslev-Vordingborg den store ære at Hendes Majestæt Dronning Magrethe besøgte kredsens lejrplads på Landslejren på Sletten.

Da Dronningen er FDFs protektor har det i mange år været en tradition at hun aflægger besøg på FDFs landslejr når den afholdes hvert 5. år.

I 2016 besluttede FDF Ørslev-Vordingborg at gøre noget særligt ud af sin lejrplads på landslejren. I månederne op til lejren byggede man en westernby på græsplænen foran Uglereden og da tiden for lejren oprandt blev byen skilt ad og transporteret til sletten og genopført som kredsens lejrplads.

Westernbyen fik stor opmærksomhed og blev et stort tilløbsstykke. Lejrens ledelse besluttede derfor at dronningen skulle aflægge visit i westernbyen på dagen hvor hun besøgte lejren. Det var en meget stor oplevelse for deltagerne fra FDF Ørslev-Vordingborg.

Her ses westernbyen stillet op ved Uglereden. Saloonen fungerede som spisesal for lejrdeltagerne, huset til venstre var køkken og bagved køkkenet ses vandtårnet. Husrækken bagerst fungerede som sovekabiner. Inden byen blev taget ned og transporteret til Jylland blev der holdt Sct Hans fest i westernbyen for Ørslev. Under arrangementet kom der et kortvarigt kraftigt regnskyl og alle deltagerne ved Sct Hans festen kunne søge ly i de forskellige bygninger.

Her ses westernbyen stillet op ved Uglereden. Saloonen fungerede som spisesal for lejrdeltagerne, huset til venstre var køkken og bagved køkkenet ses vandtårnet. Husrækken bagerst fungerede som sovekabiner. Inden byen blev taget ned og transporteret til Jylland blev der holdt Sct Hans fest i westernbyen for Ørslev. Under arrangementet kom der et kortvarigt kraftigt regnskyl og alle deltagerne ved Sct Hans festen kunne søge ly i de forskellige bygninger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe, som er protektor for FDF aflagde westernbyen et visit. Hun bliver her modtaget ved indgangen til westernbyen af Laura, Henrik og Emma.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe, som er protektor for FDF aflagde westernbyen et visit. Hun bliver her modtaget ved indgangen til westernbyen af Laura, Henrik og Emma.

Westernbyen er taget ned og er klar til at blive sendt til Jylland, hvor den skal sættes op på FDFs Landslejr 2016. Det var John Andersen og hans lastbil der hjalp med transporten. Da vognlæsset ankom til lejrområdet tog det 12 timer inden aflæsningen var fuldendt grundet meget dårlige adgangsforhold til lejrpladsen.

Westernbyen er taget ned og er klar til at blive sendt til Jylland, hvor den skal sættes op på FDFs Landslejr 2016. Det var John Andersen og hans lastbil der hjalp med transporten. Da vognlæsset ankom til lejrområdet tog det 12 timer inden aflæsningen var fuldendt grundet meget dårlige adgangsforhold til lejrpladsen.

Westernbyens hovedgade. Det er saloonen til venstre og bygningerne til højre fungerede som sovekabiner.

Westernbyens hovedgade. Det er saloonen til venstre og bygningerne til højre fungerede som sovekabiner.

Westernbyen under opbygning på lejrpladsen. En gruppe ledere var taget i forvejen for at påbegynde opbygningen i god tid. På billedet er man i færd med at bygge vandtårnet. Der er etableret en sliske som den runde top på tårnet trækkes op af.

Westernbyen under opbygning på lejrpladsen. En gruppe ledere var taget i forvejen for at påbegynde opbygningen i god tid. På billedet er man i færd med at bygge vandtårnet. Der er etableret en sliske som den runde top på tårnet trækkes op af.

Her ses westernbyen beliggende imellem de øvrige lejrpladser.

Her ses westernbyen beliggende imellem de øvrige lejrpladser.

FDF i 110 år

FDF Vordingborg blev etableret i 1909 og i 2019 kunne det derfor fejres at FDF har eksisteret i Vordingborgområdet i 110 år.

FDF Ørslev blev etableret i Ørslev i 1951 og derfor kan man i 2021 fejre at FDF har været tilstede i Ørslev i 70 år.