Har du kendskab til Jægergårdens historie. Har du billeder, dokumenter eller andet der kan medvirke til at belyse Jægergårdens historie, hører jeg gerne fra dig.

Henrik Sørensen

Jægergaard

Matrikel no. 26.

Jægergården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Jægergården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Jægergården blev af gårdfæsteren Niels Halling flyttet til sin nuværende beliggenhed ved udskiftningen i 1782. 

Indtil da lå gården inde i Ørslev by. Gårdens præcise daværende beliggenhed har ikke kunnet påvises, men det menes at den enten har ligget ved hjørnet mellem nuværende Svingkærvej og Bygårdsvej eller i byens østlige udkant.

Gården har fået sit navn efter gårdfæsteren Niels Jensen Jæger, hvis søn Jens Nielsen købte gården til arvefæste i 1860 og afløste arvefæstet i 1868.