Har du kendskab til Lillevangsgårdens historie. Har du billeder, dokumenter eller andet der kan medvirke til at belyse gårdens historie, så hører jeg gerne fra dig.

Henrik Sørensen

Lillevangsgård

Matrikel no. 35.

Lillevangsgården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Lillevangsgården som den så ud 1936-38. Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Ved udskiftningen i 1782 blev Lillevangsgården flyttet ud af Ørslev til sin nuværende beliggendhed.

Om gårdens placering skriver Vestergård i sin bog "Bidrag til Ørslev by's historie" at gården lå ved Smedetoften. 

Vestergård har formodentligt taget fejl i sine studier og fået forbyttet Plovgård og Lillevangsgård. Fejlen er sansynligvis opstået fordi den person der har udfærdiget fæstebreve til fæsterne på de tog gårde i slutningen af 1700 tallet har fået byttet lodnumrene på de to gårde.

Lillevangsgården har således ikke ligget på Smedetoften men på Ørslevvej ved den nuværende adresse Ørslevvej 107.

Lillevangsgården har fået sit navn efter to lokaliteter på Rytterkortet fra 1770 som hedder Øverste Lillevang og Nederste Lillevang.