Tildeling af vejnavne og husnumre

En avisartikel i Næstved Tidende fra 1967 beretter at Ørslev Sognekommune har besluttet at alle kommunens veje skal have navne og husene skal have husnumre.

Det har således før den tid ikke været tilfældet at alle kommunens veje har haft navne og man har heller ikke haft husnumre.

Man må formode at det krævede et stort lokalkendskab fra den lokale landpost at få delt post ud.

Måske ældre medborgere kan huske denne tid og berette om hvordan tingene fungerede dengang.

Det var ikke alle borgere der var lige tilfredse med de nye tider i Ørslev. Dette ses af nedenstående afskrift af et læserbrev i Næstved Tidendes Vordingborg sektion d. 18. november 1967.

Lyrik i Ørslev

Vi har modtaget:

Jeg kan fuldt ud dele glæden over navnene på de nye veje i Ørslev, som dukker op som paddehatte, men hvad jeg ikke fatter er, hvorfor vejene med århundredeår gamle navne absolut skal have andre navne.

Jeg tænker her på Præstevejen, Gl. Landevej samt Ørslev Gade der nu har fået det misvisende navn "Ørslevvej".

Jeg gad vist, hvad borgerne i Vordingborg ville sige, hvis byrådet døbte Algade om til "Vordingborgvej", men det sker måske når Vordingborg i 1970 er indlemmet i Ørslev.

Man skal ingenting forsværge.

Harald Larsen